Asociados / KAREN TAKANO - ARQUITECTURA

Arquitecta: Karen Takano

Teléfono: 99 959 7025

Correo: ktakano@pucp.pe